Dostava po celem svetu. Brezplačna dostava v Sloveniji nad 50€.
Search icon

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah, katerih organizator je Organics Nutrients, Bojan Kujavec s.p., ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, matična št.: 7209622000.

Nagradna igra poteka od (kot objavljeno na FB profilu podjetja) do vključno (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja) na območju Republike Slovenije. Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udeležencem na spletni strani organizatorja pod »Pogoji nagradne igre«.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradna igri. Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Šteje se, da posamezni sodelujoči ob tem, ko se prijavi in pošlje podatke izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Sodelujoči se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri v celoti spoštoval njena pravila.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in so polnoletni.

4. NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad obsega: (kot objavljeno na FB profilu podjetja).

5. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD
Nagrajenci bodo izbrani z žrebom – naključno izbiro, v kateri bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo podali popolno prijavo najkasneje do vključno (kot objavljeno na FB profilu podjetja).

Žreb bo potekal (kot objavljeno na FB profilu podjetja), v prostorih Organics Nutrients..

Dodeljevanje nagrad udeležencem bo potekalo najkasneje do (kot objavljeno na FB profilu podjetja), opravi in nadzoruje ga pooblaščena oseba, ki jo določi organizator nagradne igre. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.

6. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV
Po zaključku žreba bo najkasneje do (kot objavljeno na FB profilu podjetja) Organics Nutrients preko objave in zasebnega obvestila na Facebooku obvestil nagrajence o dobitkih.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo.

Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo za nagrajence od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV
Nagrajenec mora organizatorju posredovati odgovor, v katerem sprejema nagrado, v roku 72 ur od prejema sporočila z obvestilom o prejemu nagrade. V kolikor ne posreduje navedenega odgovora, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.

8. PREVZEM NAGRAD
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti.

Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po dogovoru.

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne bo sodeloval v sporih glede imenstva/upravičenja do izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede imetništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za: (ne)delovanje spletne strani www.organicsnutrients.si, (ne)delovanje družabnih omrežij Facebook in Instagram, vse ostale aktivnosti na družabnih omrežjih Facebook in Instagram, kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, nedostavljene pošiljke z nagradami, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti Pravila in pogoje nagradnih iger. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi, kar bo nemudoma objavil na spletni strani/ pod objavo nagradne igre.

10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri s poslanimi osebnimi podatki izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za trženjske namene in za namene te nagradne igre skladno z zakonom.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za trženjske namene. V primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov, se sodelujoči izključi iz nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

11. KONČNE DOLOČBE
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradna igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na www.organicsnutrients.com, kjer bodo objavljeni ti splošni pogoji in pravila sodelovanja.

Maribor, 3.5.2024

 

Bodite na tekočem

Prijavi se na novice in prejmi 10% popust

Bodite obveščeni o aktualnih akcijah in nasvetih